Tiến Phát Company

Tiến Phát Company góp phần làm cho ngành Phát Thanh - Truyền Hình ngày càng phát triển, hiện đại, hiệu quả hơn bắt nhịp với bước đi của Phát Thanh - Truyền Hình khu vực và thế giới...
Tiến Phát Company là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam. Thực hiện sứ mệnh cung cấp thiết bị, công nghệ, nguồn nhân lực cho Ngành Phát thanh - Truyền hình và Truyền thông Việt Nam.
Không chỉ chú ý phát triển kỹ năng mà còn chú trọng việc trang bị tư duy, nhận thức và phương pháp luận để người học tự hoàn thiện trong môi trường thực tiễn.

Sản phẩm nổi bật

Tin tức nổi bật

Khách hàng nhận xét

icon-img

Danh sách so sánh

Hotline: 0905 140 146